top of page

Disclaimer

Alpenscout Immobilien, hun klanten en eventuele gezamenlijke agenten geven kennis van het volgende:

 

  1. Opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van schommelingen in de wisselkoersen. Neem contact op met een makelaar voor een actuele prijs. Zij zijn niet bevoegd om enige verklaring of garantie te geven met betrekking tot het onroerend goed, hier of elders, noch namens henzelf, noch namens hun cliënt of anderszins. Zij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele verklaringen die in deze gegevens kunnen worden gedaan. Deze gegevens maken geen deel uit van een aanbieding of contract en mogen niet worden beschouwd als verklaringen of weergaven van feiten. In het bijzonder hebben zij noch aanvaarden zij de verantwoordelijkheid voor enige verklaring betreffende de financiële regelingen of het commerciële plan dat door hun klanten of anderen aan potentiële kopers ter beschikking kan worden gesteld.

  2. Alle gebieden, afmetingen of afstanden zijn bij benadering. De tekst, foto's en plannen zijn uitsluitend bedoeld als leidraad en zijn niet noodzakelijk volledig. Er mag niet van worden uitgegaan dat de accommodatie over alle noodzakelijke plannings-, bouwregelgeving- of andere toestemmingen beschikt en dat Alpenscout Immobiliën geen diensten, apparatuur of faciliteiten heeft getest. Kopers moeten zich door inspectie of anderszins vergewissen en onafhankelijk juridisch advies inwinnen.

  3. Alle verkoopactiviteiten zullen worden uitgevoerd door Alpenscout Immobiliën BV. Dit is de handelsnaam van New Way Network BV en fungeert als intermediair tussen de ontwikkelaar en de makelaars die het project daadwerkelijk verkopen.

bottom of page