top of page

Privacybeleid

 

Golden Lodges Resorts (“Wij”) doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit beleid (samen met onze Gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen) vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Door https://www.alpenscout-immobilien.com te bezoeken, accepteert u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

Voor de toepassing van het Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 is de verwerkingsverantwoordelijke Alpenscout Immobiliën aan de Hubdörfl 56, 5602, Wagrain (Oostenrijk)

 

Informatie die wij van u kunnen verzamelen

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u ons geeft:

U kunt ons informatie over uzelf verstrekken door formulieren op onze site in te vullen of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, zich abonneert op onze service of wanneer u een probleem met onze site meldt. De informatie die u ons verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, financiële informatie, persoonlijke beschrijving en foto bevatten.

Informatie die wij over u verzamelen:

Met betrekking tot elk van uw bezoeken aan onze site kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen: technische informatie, inclusief het internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserplug-in in typen en versies, besturingssysteem en platform; informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en vanaf onze site (inclusief datum en tijd); producten die u hebt bekeken of gezocht; responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen .

 

Informatie die we uit andere bronnen ontvangen:

Wij kunnen informatie over u ontvangen als u gebruik maakt van een van de diensten die wij leveren. We werken ook nauw samen met derde partijen (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers op het gebied van technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus) en kunnen van hen informatie over u ontvangen.

Koekjes
 
Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat onze site te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

 

Gebruik dat van de informatie wordt gemaakt
We gebruiken de informatie die over u wordt bewaard op de volgende manieren.
 
Informatie die u ons geeft.
Wij zullen deze informatie gebruiken:

om onze verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn gesloten en om u de informatie, producten en diensten te verstrekken die u bij ons aanvraagt; om u informatie te verstrekken over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt geïnformeerd; om u te voorzien, of geselecteerde derde partijen toe te staan u te voorzien van informatie over goederen of diensten waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. Als u een bestaande klant bent, nemen wij alleen via elektronische weg (e-mail of sms) of telefoon contact met u op met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop of onderhandelingen over een verkoop aan u. Als u een nieuwe klant bent en als wij geselecteerde derde partijen toestaan uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) alleen via elektronische weg of telefonisch contact met u opnemen als u daarmee heeft ingestemd. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via onze website. Als een gebruiker zich op enig moment wil afmelden voor het ontvangen van toekomstige update-e-mails, kan de gebruiker contact met ons opnemen via onze website of zich rechtstreeks afmelden voor onze marketing-e-mails; om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze dienstverlening; om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd.

Informatie die wij over u verzamelen.

Wij zullen deze informatie gebruiken:

om onze site te beheren en voor interne activiteiten, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden; om onze site te verbeteren om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd; om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest; als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig te houden; om de effectiviteit van de advertenties die wij u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen, en om u relevante advertenties te leveren; om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze site over goederen of diensten waarin u of hen mogelijk geïnteresseerd zijn.

 

Informatie die we uit andere bronnen ontvangen:

Wij kunnen deze informatie combineren met de informatie die u ons verstrekt en de informatie die wij over u verzamelen. We kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van het soort informatie dat we ontvangen).

 
Openbaarmaking van uw gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens van tijd tot tijd delen met elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen.

We kunnen uw informatie delen met geselecteerde derde partijen, waaronder:

Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat wij met hen of u aangaan. Analyse- en zoekmachineproviders die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze site. Externe dienstverleners die we gebruiken om ons bedrijf en de site te runnen of namens ons activiteiten te beheren, zoals het verzenden van nieuwsbrieven of enquêtes. Voor dit doel kunnen wij uw gegevens met deze derden delen, mits u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken:

In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens bekend kunnen maken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of dergelijke activa. Als Golden Lodges Resorts BV of vrijwel al haar activa worden verworven door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens die zij over haar klanten bewaart, een van de overgedragen activa zullen zijn. Als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Golden Lodges Resorts, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en vermindering van het kredietrisico.

 
Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

De gegevens die wij van u verzamelen, worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze worden verwerkt door personeel en leveranciers binnen de EER die voor ons of voor één van onze leveranciers werken. Dergelijk personeel kan onder meer betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Alpenscout Immobiliën zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 worden behandeld.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden gecodeerd. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u dit heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.

We hanteren passende gegevensverzamelings-, opslag- en verwerkingspraktijken en beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke gegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die op onze site zijn opgeslagen.

Onlinediensten van derden die wij gebruiken om uw gegevens te verwerken, hebben een gecertificeerde overeenkomst binnen het EU-VS Privacy Shield Framework en het Zwitsers-VS Privacy Shield Framework.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om de overdracht van uw persoonlijke gegevens te beschermen via het gebruik van moderne encryptiecyphers en digitale veiligheidscertificaten, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Normaal gesproken zullen wij u informeren (voordat wij uw gegevens verzamelen) als wij van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als wij van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan derden bekend te maken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door contact met ons op te nemen via onze website of ons kantoor aan de Hubdörfl 56, 5602, Wagrain (Oostenrijk)

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die zij hanteren. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid zorgvuldig voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Toegang tot informatie

 

De AVG geeft u het recht op toegang tot de informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679. Voor elk toegangsverzoek om u de informatie te verstrekken die wij over u bewaren, worden geen kosten in rekening gebracht.

U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, verboden voor bepaald gebruik of volledig worden verwijderd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679.

 
Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld. Kom regelmatig terug om eventuele updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid te controleren op eventuele wijzigingen en updates.

 
Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan ons kantoor in Wagrain. Hubdörfl 56, 5602, Wagrain (Oostenrijk)

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 28 april 2024

bottom of page